• Камсыздандыруу кызматынын жардамы менен Visa менен ыңгайлуу жана коопсуз сапарлар

    Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite жана Visa Platinum Business сый акы карталарынын бардык ээлери саякаттоодо автоматтык түрдө камсыздандырылат, ал эми айрым карталарда COVID-19 илдетинен камсыздандыруу да бар.

Кайсы Visa карталарында камсыздандыруу кызматы жеткиликтүү?

Камсыздандыруу качан жүргүзүлө баштайт?

COVID-19дан кандай камсыздандырылат?

Камсыздандыруунун артыкчылыктары

Камсыздандыруунун жалпы эрежелери жана шарттары

Суроолор жана жооптор