• Visa կոնսիերժ

    Կատարում է առաջադրանքները, իրականացնում ցանկությունները

Ձեր յուրաքանչյուր* ցանկություն. միայն թե տեղեկացրեք մեզ։

Ցանկանու՞մ եք սեղան ամրագրել ռեստորանում կամ պատվիրել երկար կարմիր զգեստ․
կոնսիերժ ծառայությունը կկազմակերպի, կգտնի և կառաքի ձեզ ցանկացած բան:

Ի՞նչը կարող է Visa-ի կոնսիերժ ծառայությունից ավելի խելացի լինել

Visa կոնսիերժ

Ինչպե՞ս ենք մենք աշխատում

Հեշտացնում ենք ձեր կյանքը

2021 թվականին մենք օգնել ենք բազմաթիվ մարդկանց

Կոնսիերժը սպասարկում է Visa Platinum, Visa Signature և Visa Infinite քարտապաններին

Գրեք, զանգահարեք