Visa жана Global Blue аркасында Tax Freeни* кайтарып берүү 20%га жогорулайт

* Tax free – кошумча наркка салыктын суммасын кайтаруу тутуму.

Сунуш эми жарактуу эмес. Visa-дан  бардык актуалдуу сунуштарды караңыз

Катышуучу өлкөлөр

Tax Free деген эмне

Көп суралуучу суроолор