Дүйнө жүзү боюнча Lounge Key программасы боюнча бизнес-залдарга акысыз кирүү

Премиялык Visa карталары менен ар бир сапар өзгөчө тейлөө жана комфорт менен камсыздалган.

Армения, Кыргызстан, Молдова, Өзбекстан же Тажикстанда чыгарылган премиялык Visa картаңыз менен Lounge Key программасы боюнча бүткүл дүйнө жүзү боюнча 1300 бизнес-залдын ичинен каалаганыңызга барыңыз

Visa карталары менен календардык жыл ичиндеги жеткиликтүү акысыз зыяраттардын саны:

*2024-жылдын 3-мартына чейин Армениянын банктары тарабынан чыгарылган Visa Platinum, Visa Signature жана Visa Infinite премиялык карталарынын кармоочулары Lounge Key'ке чексиз санда барууга укуктуу болушат. Чексиз жеткиликти сактоо үчүн 2024-жылдын 4-мартынан тартып Visa Platinum, Visa Signature жана Visa Infinite карталарынын кармоочулары акыркы 12 айдын ичинде жалпы 400 АКШ долларынан кем эмес суммага же эквивалент суммага накталай эмес төлөмдү жасашы керек.

Болбосо, жогоруда көрсөтүлгөн жеткиликтүү зыяраттардын саны колдонулат.


Lounge Key программасы жөнүндө суроолор жана жооптор


Арменияда чыгарылган Visa Platinum, Visa Signature жана Visa Infinite карталары менен сиз дүйнө жүзүндөгү 1300дөн ашык бизнес-залдардын каалаганына 2024-жылдын 3-мартына чейин чексиз санда кире аласыз. Чексиз кирүү мүмкүнчүлүгүн сактап калуу үчүн 2024-жылдын 4-мартынан баштап Visa Platinum, Visa Signature жана Visa Infinite карта ээлери 400 АКШ долларынан кем эмес суммага же өткөн 12 айдын ичинде, баары биригип, эквиваленттүү суммага накталай эмес төлөм жасашы керек.

Башка өлкөлөрдө чыгарылган карталар үчүн: Visa Platinum менен 2 жолу, 4 – Visa Signature, 6 – Visa Infinite менен.

Календардык жыл ичинде Visa Platinum карталары менен 3-визиттин, Visa Signature менен 5-чи жана Visa Infinite менен 7-визиттин, ошондой эле сиздин визиттериңиздин жана сиздин шериктериңиздин бардык кийинки кирүүлөрүнүн наркы – 32 доллар (сумма сиздин карта эсебиңизден түздөн-түз алынат).

Priority Pass жана Lounge Key программаларынын оператору Collinson Group Украинадагы согуштук аракеттерди айыптайт, ошондуктан Россияда иштерди убактылуу токтотууну чечти.

Ишмердиктин токтотулушу төмөнкүдөй өзгөрүүлөргө алып келет:

Бардык аэропорттордогу жана темир жол станцияларындагы бардык бизнес-залдар, ошондой эле өнөктөштөрдүн Priority Pass, Lounge Key, Lounge Gateway жана SmartDelay программалары боюнча сунуштары Россиянын аймагында бардык кардарлар үчүн убактылуу жеткиликсиз болот.

Priority Pass жана Lounge Key программаларына мүчөлүк Россиянын бардык банктары тарабынан берилген артыкчылыктар пакетинин алкагында бул мүчөлүктү алган бардык кардарлар үчүн убактылуу токтотулат, бул кайсы бир бизнес-залга кирүү мүмкүнчүлүгүнүн же программалык өнөктөштөрдүн сунуштарынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун билдирет.

Collinson Group сайтындагы жаңыртууларга көз салып туруңуз.