„Veliki prasak u svetu plaćanja“

Pratite Visa CISSEE You Tube kanal da biste gledali premijeru Foruma!

Pridružite se premijeri Foruma

Ideja

Format

Zašto gledati

Ključne teme

Govornici

Kontakti

O Visa Cashless Forumu